Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

Dorin11
18:09
0749 5e1b
Reposted fromdumbscream dumbscream vialexxie lexxie
Dorin11
17:33
7547 4e19
jak najwięcej
Reposted fromtheworstnightmare theworstnightmare vialexxie lexxie
Dorin11
17:33
1122 83a6 500
Reposted fromzungud zungud viabercik bercik
17:33
7492 d0c9 500

verilymissvx:

angrygirlcomics:

smol bat friends

@xtoxictears it u
17:27
Dorin11
17:27
2857 fa7f 500
Reposted fromtfu tfu viaBucefal Bucefal
Dorin11
17:19
3045 0baa 500
Reposted fromtgs tgs viaBucefal Bucefal
16:55
1739 17a6 500

madfishmonger:

a criminal

Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viaBucefal Bucefal
Dorin11
16:55
4372 aa97 500
Reposted fromministerium ministerium vianoisetales noisetales
15:32
15:31
15:31
14:41
Dorin11
14:41
And when I awoke
I was alone
This bird had flown
So I lit a fire

Isn't it good
Norwegian wood
— the Beatles
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate
Dorin11
14:41
14:40
Dorin11
14:39
Dorin11
14:39
Jak brzmi Twój głos, kiedy mówisz o czymś, co ma dla Ciebie ogromne znaczenie?
Reposted fromparafina parafina viawinnym-swiecie winnym-swiecie
Dorin11
14:37

Jeśli ktoś przez cały dzień się do Ciebie nie odzywa, a po jakimś czasie napisze „nie miałem czasu” lub „nie mogłem, bo…” to jest zwykłym pierdolonym kłamcą. Ile czasu zajmuje napisanie wiadomości? 30 sekund? Jest tu ktoś z was, kto nie ma wolnych 30 sekund w ciągu dnia? Szybki telefon i krótka rozmowa to ma być rzecz niewykonalna? Proszę was… nie wierzcie w takie bzdury! Jeśli ktoś nie odzywa się do was tak długo, to nie dlatego, że jest bardzo bardzo bardzo zajęty. To tylko dlatego, że ma Cię po prostu w dupie, nie szanuje Cię i nie miał ochoty się odezwać.

Nie wierzę w brak czasu, nie wierzę w inne wymówki. Jeśli komuś na Tobie naprawdę zależy to zrobi wszystko, żeby się z Tobą spotkać, żeby być przy Tobie, zrobi wszystko żebyś wiedziała, że to na Tobie zależy mu najbardziej. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: Ty jesteś dla mnie ważna i to właśnie Tobą chcę wypełniać moje życie!

— Rafał Wicijowski
14:31
6780 88b2 500

this-too-too-sullied-flesh:

a little dark, michaels, but i’m with ya

Reposted frommediocredonut mediocredonut viabercik bercik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl