Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

Dorin11
15:06
Reposted fromFlau Flau viaBucefal Bucefal
Dorin11
15:03
8384 bf40 500
Reposted fromkatsiu katsiu viabercik bercik
Dorin11
15:02
0841 1a8c 500
Pogoda na dzisiaj:
Reposted fromdobry dobry viabercik bercik
Dorin11
15:02
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamrsciastko mrsciastko
Dorin11
15:02
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viamrsciastko mrsciastko
Dorin11
15:02

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viamrsciastko mrsciastko
Dorin11
14:55
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamrsciastko mrsciastko
Dorin11
14:55
0452 1ba8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialexxie lexxie
Dorin11
14:55
4789 7a9f
Reposted fromretro-girl retro-girl vialexxie lexxie
Dorin11
14:55
3680 6d83 500
Reposted fromuoun uoun vialexxie lexxie
Dorin11
14:54
3858 6d96
"Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce, i być bez serca."
- Edward Stachura

by; Stowarzyszenie Ukrytych Poetów
Reposted fromliveindarkness liveindarkness vialexxie lexxie
Dorin11
14:46
Reposted frommefir mefir viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
Dorin11
14:46
9118 c8ed
#neverbetter
Reposted fromewusiaq84 ewusiaq84 viamrsciastko mrsciastko
Dorin11
14:45
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako vialexxie lexxie
Dorin11
14:45
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
Dorin11
14:45
1889 a22b
Reposted fromdjahnee djahnee viaBucefal Bucefal
Dorin11
14:43
2375 b020 500
Reposted fromstroschek stroschek viaBucefal Bucefal
Dorin11
14:43
4123 4a6c
Reposted fromTARDIS TARDIS viaBucefal Bucefal
Dorin11
14:42
Dorin11
14:42
1569 b0b2
Reposted fromtfu tfu viaconfusion confusion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl