Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

Dorin11
15:59
2663 d299
Dorin11
14:56
1932 bc23 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasilence89 silence89
14:56
1208 e936
Dorin11
14:56
9380 3f86
Reposted frommieczuu mieczuu viajanuschytrus januschytrus
Dorin11
14:55
5005 e728 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatoskalatte toskalatte
14:49
1289 045e
Reposted fromkulamin kulamin viadarkanes darkanes
Dorin11
14:39
Reposted fromgreensky greensky viaSapereAude SapereAude
Dorin11
14:19
9007 448b
Dorin11
14:19
Odkąd przeglądam się w jego oczach, widzę w sobie czarodziejkę, stworzenie obdarzone rzadkim talentem czynienia życia bardziej pikantnym, bardziej intensywnym.
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej
Dorin11
14:19
0326 e06b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapannakies pannakies
Dorin11
14:18
- Możesz spotkać kogoś kto do Ciebie idealnie pasuje mimo tego że jesteś w związku?
- Nie. Jeśli jesteś w Związku, nie szukasz ideału.
— Zanim się rozstaniemy (2014)
Reposted frompensieve pensieve viasilence89 silence89
Dorin11
14:18
2003 c995
Reposted fromczajnikq czajnikq
14:18
4814 1fae 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasilence89 silence89
12:13
Dorin11
12:05
6507 d588 500
Reposted fromphilipp philipp viatimmoe timmoe
Dorin11
12:04

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viabluejane bluejane
Dorin11
11:45
6966 67c2
Reposted fromministerium ministerium viaBBart BBart
11:43
1344 6c77
Reposted fromjohnkeats johnkeats viasosen sosen
Dorin11
11:43
11:11
5339 4d5f 500

bakerpow:

Not a bad place to rest the head 🍑💕

Reposted fromcensoredanon censoredanon viasosen sosen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl