Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

11:35
5419 78d8 500

“Thank you Captain”

Dorin11
11:35
3934 6d2a 500
Reposted fromtowo85 towo85 viabercik bercik
Dorin11
11:35
Reposted fromFlau Flau viabercik bercik
Dorin11
11:35
9823 39f6 500
Reposted fromanddontcrytonight anddontcrytonight viabercik bercik
Dorin11
11:35
3586 d405 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viabercik bercik
Dorin11
11:32
Reposted fromFlau Flau vialexxie lexxie
Dorin11
11:13
I "co nie zabije to wzmocni", to nieprawda. Co nie zabije, to nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch vialexxie lexxie
Dorin11
09:18
Reposted fromgruetze gruetze viabercik bercik
Dorin11
09:18
9586 dc6e 500
Reposted fromkaiee kaiee viabercik bercik
09:17
4525 1de5 500

coelasquid:

I am proud of him.

Reposted fromgoatprincess goatprincess viabercik bercik

August 08 2017

Dorin11
12:00
Dorin11
11:54
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
Dorin11
11:51
1752 4e91
Reposted fromkaiee kaiee viafranklymydear franklymydear
Dorin11
11:41
mój chłopak zabija dla mnie komary i pająki, a słowa "jesteś taka piękna" zwykle mówi mi w chwilach, kiedy zupełnie bym tak o sobie nie pomyślała
Reposted fromspes spes
Dorin11
11:41
4391 d7ed 500
Reposted fromdaelmo daelmo viaMagoryan Magoryan
Dorin11
11:27
0883 03d3
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viawakeup wakeup
Dorin11
10:41

– To koniec – powiedział.

– Nie dzwoń do mnie więcej – powiedziała ona.

On uwierzył. Ona nie. 

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viapkz451 pkz451
Dorin11
10:35
9254 bd37
Reposted fromschaaf schaaf viafutureiscoming futureiscoming
Dorin11
10:22
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu viafutureiscoming futureiscoming
Dorin11
10:15
8026 137e 500
Reposted fromgruetze gruetze viadazzling dazzling
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl