Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2017

11:13
9266 ca23
Reposted fromkatmemow katmemow viaovtza ovtza
Dorin11
11:13
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viatulipanowa tulipanowa
10:19
9359 d2c3 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viabercik bercik
Dorin11
09:42
8156 405a 500
Reposted fromtfu tfu viabercik bercik
Dorin11
09:42
4716 676d 500
Reposted fromblank-page blank-page viabercik bercik
Dorin11
09:42
1989 5084 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viabercik bercik
09:41
3938 9d97 500
Reposted fromcat-gifs cat-gifs viabercik bercik
09:22
4753 84f4 500
Reposted fromdivi divi viaBucefal Bucefal
09:22
5354 a99c

did-you-kno:

The owner of the club had decided to give away different flavors of lollipops on Thursdays, Fridays and Saturdays, in order to keep interest high. 

“The people leaving the club are calmer, there has been a reduction in the fights and the general noise from that particular club,” he said.


Source

Reposted fromsommeregenachts sommeregenachts viaBucefal Bucefal
Dorin11
09:20
2885 9d74 500
Rękopisy człowieka z moich stron „Jerzy Pilch”
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaBucefal Bucefal
Dorin11
09:19
9151 ddec
Reposted fromnazarena nazarena viaschrodingersdog schrodingersdog
09:19
Dorin11
09:19
9018 2032
Dorin11
09:19
Dorin11
09:19
Dorin11
09:19
3695 484f
Dorin11
09:19
Powiedział mi w któreś urodziny, że nie będzie mi życzył spełnienia marzeń, bo sam będzie je spełniał.
Kiedy ryczę na kanapie, bo znowu coś mi nie wyszło, patrzy mi w oczy i mówi, że jestem silna i nic takiego się nie stało.
Kiedy wkurzam się i bluzgam, bo ktoś mnie znowu obgadał, mówi, że tak po prostu się dzieje i szkoda moich nerwów.
Kiedy zarysowałam mu już drugi raz samochód powiedział, że chociaż konsekwentnie, bo z tej samej strony.
I milion razy słysząc w środku nocy: "Misiu, pogadasz ze mną?" odpowiadał patrząc jednym okiem: "No jasne."

Spełnił już moje największe marzenie. Uczynił mnie swoją królową.
— Znalezione
Dorin11
09:18
Reposted fromfelicka felicka via100suns 100suns
Dorin11
09:18

October 04 2017

Dorin11
11:55
2553 dad5 500
Reposted frompapaj papaj viavanite vanite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl