Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2017

Dorin11
11:55
Dorin11
11:52
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
Dorin11
10:23
Reposted fromhernameisalice hernameisalice via100suns 100suns
Dorin11
10:23
Dorin11
09:03
prince-dybala

that feeling when you’re putting your makeup on and see yourself transform from 1 to a solid 1.5

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialexxie lexxie
Dorin11
09:03
Nie lek­ce­ważmy tęskno­ty. Czy nie to w nas jest naj­silniej­sze? Os­ta­tecznie co ze wszys­tkiego zos­ta­je, to tyl­ko tęskno­ta (i zmęczenie).
— Sławomir Mrożek
Reposted fromhormeza hormeza vialexxie lexxie

September 30 2017

Dorin11
15:59
6033 8f09
Reposted fromipo ipo viayoann yoann
Dorin11
15:45
Reposted fromantichris antichris viaOhSnap OhSnap
Dorin11
15:44
0991 d6c5 500
Reposted fromtichga tichga viaOhSnap OhSnap
Dorin11
15:44
Bo dla mnie wierność jest najważniejszym atrybutem męskości i naprawdę tego chciałbym się trzymać.
Bo co mnie określa bardziej jako mężczyznę niż wierność przysiędze, jaką się złożyło?
— Paweł Domagała
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianiskowo niskowo
Dorin11
15:37
0121 e7b1 500
o, kasztan
Reposted fromredhairwitch redhairwitch vianiskowo niskowo
Dorin11
15:26
2891 8d49 500
Reposted fromelegy elegy viarurky rurky
Dorin11
15:26
1413 ed98
Reposted fromzygmunt3wazatociota zygmunt3wazatociota via919 919
15:15
0235 7f66

kanayahummel:

theperksofbeingdornish:

ohanameansfamily24:

-behindbars:

the-grand-highboob:

thusmylife:

b1ush:

condescendingchristian:

image

oh my god

As a person from California, this is 100% accurate

As a person from Michigan, this is 100% accurate

As a person from England I was so confused because I forgot you use the Fahrenheit system 

50 degrees in England 

100 degrees in England


 

I don’t know why I found the skeletons so funny, it’s almost like they’re dancing really sarcastically?

they’re british skeletons of course they’re dancing sarcastically. 

Reposted fromcrashmartini crashmartini via919 919
Dorin11
15:15
Reposted fromFlau Flau vialooziker looziker
Dorin11
15:14
5478 80de 500
Reposted fromtfu tfu vialooziker looziker
Dorin11
15:11
8418 1569
Dorin11
15:05
2652 f131 500
Reposted frommiuomi miuomi via919 919
15:04
4443 68a3 500
Reposted fromLaraneia Laraneia viafruneman fruneman
Dorin11
15:04
5309 33f8 500
Reposted fromKorhagen Korhagen via919 919
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl