Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2017

Dorin11
12:18
8163 a193 500
Reposted fromtfu tfu viaBucefal Bucefal
Dorin11
12:16
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaconfusion confusion
12:16

teatattoo:

NOTHING BETTER THAN SHOWERING AND PUTTING ON A BIG TSHIRT AND GETTING INTO BED WITH CLEAN SHEETS LITERALLY NOTHING DON’T FIGHT ME ON THIS

Reposted fromfreshtaehyung freshtaehyung viaconfusion confusion
Dorin11
12:16
5339 b715
Reposted frometerycznie eterycznie vianfading nfading
Dorin11
12:15
6065 5128 500
Reposted fromsavatage savatage viamems mems
Dorin11
12:15
4290 9bad 500
Noise Tales didn't see IT coming.
Reposted fromnoisetales noisetales
Dorin11
12:14
0744 0193
Reposted fromprblms prblms viamems mems
Dorin11
12:14
4778 3a2f 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viamems mems
12:13
7162 d8db 500

firelorcl:

vortexanomaly:

the crumb

this is the most intense photo i’ve ever seen

12:12
6483 503f 500

theotheristhedoctor:

homoette:

genderoftheday:

Gender of the day: gendered peppers

imageimage

Correct use of GIF

Reposted fromwolfssuppe wolfssuppe viaminna minna
Dorin11
12:12
Reposted frombiru biru viaminna minna
Dorin11
12:11
2144 4299 500
Reposted fromNomolestar Nomolestar viaminna minna
12:11
8291 0f8c 500
Reposted fromclemke clemke viaminna minna
Dorin11
12:09
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam viaconfusion confusion
Dorin11
12:08
  I pomyślałam najbanalniej na świecie, jakie to niesprawiedliwe, że jest się z kimś blisko, tak blisko, że dotyka się jego myśli w głowie samym tylko spojrzeniem w oczy, że brzmienie głosu i słowa, które są z tego głosu zrobione, powtarza się sobie przed zaśnięciem, przytula się je ... a potem Ziemia się obraca o parę stopni, wszystko znika, jak gdyby nigdy nic, jest już inna pogoda, mówi się co innego innym uszom...
— Anna Janko
Reposted fromIriss Iriss viawinnym-swiecie winnym-swiecie
12:08
2296 4b30
Reposted fromtwice twice vialexxie lexxie
Dorin11
12:07
Dorin11
12:07
Reposted fromjatrysznik jatrysznik vialexxie lexxie
12:07

retrowaifu:

My fav sex position is actually when I have feelings for someone and they have the same feelings for me too

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaconfusion confusion
Dorin11
12:06
Łatwo powiedzieć “kocham”. Ale trudno jest być z kimś blisko. Trudno powiedzieć “tak, to Ciebie chcę każdego kolejnego dnia”. Trudno znosić kłótnie. Trudno poświęcać swój czas. Trudno otwierać się przed drugą osobą. Trudno złapać za rękę i powiedzieć “chodź, razem damy radę”. Bo to właśnie o to chodzi. O to RAZEM. Musisz być z drugą osobą blisko. Razem. Musisz wiedzieć, ze nie zaśniesz, dopóki nie będziesz miał pewności, że ona wróciła do domu; ze jest bezpieczna. Musisz umieć coś poświęcić. Czasem niewiele, a czasem sporo. To trudne. Trudno rezygnować z czegoś z dnia na dzień. Ale jeśli trafisz na właściwą osobę, będziesz wiedział. Że warto zrezygnować ze wszystkiego. Warto być razem. Bo w życiu pojawia się taki moment, kiedy przestają Cię bawić męskie wyjścia na piwo i zakupy z przyjaciółkami. Chcesz spokoju. Chcesz odpocząć. Trudno znaleźć kogoś, z kim będziesz mógł odpocząć. Nie mówić nic. Złapać za rękę. Zamknąć oczy. I pomyśleć “mam wszystko".
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl