Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

Dorin11
11:18
5240 bf4c
Dorin11
11:18
11:18
Dorin11
11:17
Dorin11
11:17
1741 64ea 500
A true revolutionary
Reposted fromdingens dingens viadrainaway drainaway
11:17
6956 bfa8 500

garbageflowers:

scrollinq:

picsthatmakeyougohmm:

hmmm

wet dog meets semi-wet dog

im you, but with legs

Reposted fromMoniquill Moniquill viabercik bercik
Dorin11
11:14
7840 dbcc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabercik bercik
Dorin11
11:13
Dorin11
11:12
Dorin11
11:11
0611 5c51
Reposted fromcountingme countingme via100suns 100suns
Dorin11
11:11
6328 3a28 500
Reposted fromkaiee kaiee vialexxie lexxie
11:10
9957 61d6 500
Reposted fromdivi divi vialexxie lexxie
Dorin11
11:09
1468 f573

Soup of fools
Reposted fromEmisja Emisja viawinnym-swiecie winnym-swiecie
11:07
1483 f058 500
Reposted fromclitoris clitoris viawinnym-swiecie winnym-swiecie
Dorin11
11:07
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname vialexxie lexxie
Dorin11
11:07
Reposted fromshakeme shakeme via100suns 100suns
Dorin11
11:05
W środku rozchodziłby się zapach cynamonu, goździków, imbiru i miłości, choć ta ma specyficzny zapach. Kiedy jest się niemowlakiem, to pachnie jak skóra mamy. Kiedy stajesz się nastolatkiem, pachnie wanilią tak słodką, jak słodko smakują pierwsze młodzieńcze pocałunki. - A kiedy jest się dorosłym? Jak wtedy pachnie miłość? - zapytałam z prawdziwym zaciekawieniem. - Bezpieczeństwem. A kiedy człowiek staje się stary, miłość pachnie wspomnieniami.
— Anna Dąbrowska
Dorin11
11:05
Dorin11
11:04
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
11:04
3866 bf64 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viaBucefal Bucefal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl