Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

Dorin11
19:33
9641 99e8 500
Reposted fromslodziak slodziak viapurplecarbonate purplecarbonate
Dorin11
19:32
Dorin11
19:28
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viakostkaczekolady kostkaczekolady
Dorin11
19:26
Jedną z rzeczy, które przychodzą z dojrzałością, jest świadomość, że masz wpływ na swoje zachowania, a nie na cudze. Możesz decydować, co chcesz dawać z siebie w związku, ale to, co dostaniesz jest już poza twoją kontrolą. Jedyna prawdziwa decyzja jaką możesz podjąć to ta, kogo chcesz mieć blisko siebie. Dlatego bądź odpowiednią osobą, ale też pamiętaj o tym, żeby nie dawać nieskończonych szans komuś, kto „mógłby być ideałem”, „jeszcze się zmieni” albo który „przecież się stara”, ale póki co, to ty w tym związku dajesz więcej.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby via100suns 100suns
Dorin11
19:24
7110 064e 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viabercik bercik
Dorin11
19:24
5522 1d03 500
Reposted frombiru biru viabercik bercik
Dorin11
19:24
6120 26db 500
Reposted fromtfu tfu viabercik bercik
Dorin11
19:23
Reposted fromcolagatji colagatji via100suns 100suns
19:23
9987 83dc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover via100suns 100suns
Dorin11
19:17
8148 78f1 500
Reposted fromtfu tfu viabercik bercik
Dorin11
19:14

November 21 2017

Dorin11
11:22
1558 ee74 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viavanite vanite
Dorin11
11:19
6475 1f75
Reposted frommhorrighan mhorrighan viavanite vanite
11:19
3884 a49e 500

iamthecutestofborg:

iamthecutestofborg:

Not all heroes wear capes

The saga continues

Reposted fromtwijfelaar twijfelaar viavanite vanite
11:19
3249 0a8b 500
Reposted fromberrishchoclate berrishchoclate vialexxie lexxie
Dorin11
11:19
Reposted frombluuu bluuu vialexxie lexxie
11:19
Bez dwóch piw są tylko dwa uczucia. Lęk i smutek. W stosunku 9:1. Boję się ludzi. Boję się w ogóle z nimi przebywać. Boję się, że powiem coś nie tak, za dużo, że ich urażę. Boję się, że mnie odtrącą. Boję się, że widać, że stoję sama i nie wiem, co ze sobą zrobić.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’ (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice vialexxie lexxie
11:18
Dorin11
11:18
North Norway
Reposted fromlifeless lifeless viakostkaczekolady kostkaczekolady
Dorin11
11:18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl